Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

SENSOMOTORISK TRÄNING

Grunden för tillväxt, utveckling och lärande i ett barn börjar med sensorisk (sinnena) och motorisk interaktion med världen. När hjärnan och nervtrådar utvecklas, börjar det med rörelse och stimulering av sinnena. Ett litet barn tränar och utvecklar sitt nervsystem genom sensomotorik och motorik.

En viktig del i starten av hjärnans utveckling är något som kallas primitiva reflexer. 

 
De barn vi möter har nästan i samtliga fall, utmaningar med sina sensoriska och motoriska system. Vi ser ofta att de är lite klumpiga, har svårt med koordination och rytm, koordinering öga-hand, svårt att lära sig cykla eller simma, utmaning med att hålla pennan eller knyta skorna, lätt blir trötta i ögonen när de läser.  Ofta är de även känsliga eller har svårighet med sinnesintryck som ex känsel, ljus, och ljud.  Ingen sensoriskt system fungerar ensamt utan alla sinnen är beroende av varandra.
 
Mycket ska vara utvecklat och effektivt samarbeta för att  enkelt och utan ansträngning kunna exempelvis läsa, hålla koncentrationen eller tycka att idrott är roligt. För att enkelt kunna läsa, krävs bra ögonmotoriska förmågor som att orka fokusera under längre tid, kunna flytta blicken jämnt på raden eller arbeta med precisa hopp för att se på en bild och tillbaka till text.  Muskel-, led- och känselsinnet känner av bokens tyngd och position, hörselminnet är inkopplat vid läsandet i huvudet,  kopplingar mellan hjärnhalvor hjälper till att tolka vad som står och vad som menas.  Har man utmaning med någon del, kan det påverka exempelvis läsning negativt.
Sinnen och motorik hänger ihop. Problem med ex ögonmotorik kan påverka balansen. Att läsa kräver ett enormt samspel mellan sinnen som syn, hörsell, känsel, muskel/led och balans.
Moovup - vi jobbar med sensomotorik, motorik och integrering av reflexer för att enklare nå upp i pyramiden.

TRÄNING UTVECKLAR HJÄRNAN

Genom fokuserad och medveten sensomotorisk träning och reflexintegrering, har många av de vi jobbat med och som genomfört sitt hemträningsprogram, kunnat uppleva en klar förbättring.

Träningsupplägg kan bestå av övningar inom bla.
  • Primitiva reflexer 
  • Balans
  • Koordination
  • Grundmotoriska rörelser
  • Styrka
  • Rytm
  • Finmotorik
  • Känsel
  • Visuell träning (Syn) - ögonmuskelträning
  • Auditiv stimulering (Hörsel)  

TRÄNINGSUPPLÄGG

Hemträning
Träningsprogram att göra hemma är övningar specifika för ditt barns behov och baserade på sensomotoriska tester och en bakgrundsinformation vi får.

Hemträningen är det centralt och det kommer krävas en hel del arbete. Men när man väl börjar, brukar både barn och vuxen tycka att det är en trevlig stund tillsammans och när resultat kommer ger det motivation.
 
Det krävs att träningen görs ofta, helst dagligen ca 15 minuter. Att bygga och utveckla nervsystemet tar tid. Vi brukar likna det vid att bygga motorvägar. Första gången blir det en stig. Stigen ska vandras många gånger innan det blir en motorväg där det är lätt att ta sig fram fort, enkelt och utan hinder.
 
MoovUp – hos oss

Hos oss har vi sensomotorisk och motorisk träning, en form av PT-träning. Utifrån barnets behov, arbetar vi strukturerat och målmedvetet på våra stationer. Målet är att successivt komma högre upp inom olika sensomotoriska och motoriska funktioner och därmed nå högre upp i pyramiden. Om och hur mycket föräldrar och barn vill inkludera detta i träningen, kommer vi överens om.

HUR LÄNGE?

Att arbeta bort inlärningsblockeringar med sensomotorisk och motorisk träning är ingen ” kvickfix”.   Det krävs en stund av daglig motorisk träning under en längre tid. Det är svårt att i förväg säga vilka klienter som behöver en kort träningsperiod, och vilka som behöver längre tid på sig. Ju yngre klient, desto kortare träningsperiod, kan man säga.

En genomsnittlig träningsperiod är mellan nio till tolv månader. Självklart finns exempel på klienter som tränat både längre och kortare än så.

Vanligtvis brukar klienter och föräldrar uppleva förändringar och förbättringar redan efter 3 – 6 veckors övningar. Det brukar uppmuntra till fortsatt träning.
 
 

länkar