Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

Om oss

MOOVUP startades 2018 av mig Åsa Hagdahl.  Som idé startade företaget för många år sedan. Jag hade länge haft visionen om ett företag som jag hade önskat fanns när jag behövde hitta en väg framåt för ett av mina barn.

Jag hade behövt ett ställe som såg till och förstod mitt barn och familjs behov, gav mig och oss kunskap, guidning och verktyg framåt för att förbättra och förenkla för mitt barn och för oss som familj.  I mitt fall blev det flera års resa med sökande efter rätt stöd och metoder som kunde fungera. En del gjorde det och en del inte. Men när en metod fungerade blev det ett större utvecklingskliv. Något som inte ”ska gå” enligt många gick och idag mår barnet bra.
 
Idag är flera av de personer som var del i mitt barns framgång, med inom MoovUp. Vi som samarbetar har under många år arbetat med barn och ungdomar som har haft olika utmaningar och inlärningningssvårigheter. Samarbetspartners, Kunskapsgivare och Påhejare.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta inom pyramidens ramar där varje yrkeskategori enskilt ofta ger bra resultat, men där vi ser att ett samarbete och pusselläggande kring varje unik individ och dess behov, ger större och snabbare resultat.
ÅSA HAGDAHL
 • Sensomotorik tränare och reflexpedagog
 • De senaste fyra åren drivit skolprojekt i två olika skolor. Sensomotorisk och motorisk träning har integrerats i skolans verksamhet med mål att lyfta hel klass och/eller enskilda individer. Det senaste projektet är i samarbete med Pedagogcentrum och Österåkers kommun.
 • Föreläser om vikten och effekten av grundmotorisk utveckling och medveten sensomotorisk/motorisk träning.
 • Civilekonom Handelshögskolan Stockholm
 •  Diplomerad Sensomotorisk reflexpedagog efter en utbildning som löpt under 1,5 år – Alla Sinnen AB
 • Neurosensorimotor Facilitation and Reflex integration (Svetlana Masgutova)
  - MNRI® Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration
  - MNRI® Tactile Integration
  - MNRI® Archetype movements
  - MNRI® Trauma Stress Recovery
 • Ljudstimulering enligt JIAS -Johansen Individualised Auditory Stimulation.
 • INPP School Program
 • Workshops Visual training (Leo Angart)
 • Basmedicin
Åsa Hagdahl Arbetar med sensomotorik träning, integrerar reflexer enligt MNRI, föreläser och utbildar.
Pernilla Unevik
Sara Wennberg
Anna-Maria Broberg
Tom-Stefan Witting
Lars-Eric Berg
Jennie Sillén
Åsa Jernberg
Daniel Santana
Samarbetspartners
PERNILLA UNEVIK
 • Utbildad Specialpedagog sedan 2008.
 • Arbetar på Pedagogcentrum  i Österåkers kommun. Pedagogcentrum erbjuder stöd och utveckling till alla kommunens skolor och förskolor genom bla handledning, utbildning, föreläsningar. Driver projekt i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Legitimerad förskollärare med lång erfarenhet inom förskola såväl barngrupp, pedagogisk ledare, förskolechef.
 • Utbildad i professionella samtal bla pedagogisk handledning  (avancerad universitetsnivå)
 • Utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD och autismspektrumtillstånd.
 • Utbildad inom ledarskap för chefer, steg 1 och 2
 • Driver skolprojekt inom Sensomotorik/Motorik i Österåkers kommun
 • Föreläser bla om vikten och effekten av grundmotorisk utveckling och medveten sensomotorisk/motorisk träning
 •  Konsult åt Lärarfortbildning AB,  håller fortbildningar i hela landet mot förskola / skola
 •  Diplomerad Sensomotorisk reflexpedagog efter en utbildning som löpt under 1,5 år –  Alla Sinnen AB
 • Neurosensorimotor Facilitation and Reflex integration (Svetlana Masgutova)
  -  MNRI® Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration
  -  MNRI® Tactile Integration
  -  MNRI® Trauma Stress Recovery
 • Pernilla driver vid sidan av sitt arbete inom Österåkers kommun, företaget Specialpedagogkompetens.
Pernilla Unevik. Specialpedagog, pedagogisk handledning, sensomotorik träning, utbildar, föreläser.
SARA WENNBERG
 • Osteopat sedan 2001
 • 16 års fördjupningsstudier (sedan 2002) och är specialiserad inom områdena Pediatrics  (spädbarns / barns sjukdomar och hälsa)  och Biodynamic Cranial Osteopathy
 • Tar emot och behandlar på sin klinik.
 • Med kontinuitet och långsiktighet, arbetar för olika företag med både rehab och förebyggande företagshälsa.
 • Under två år, varit en del i ett skolprojekt inom Sensomotorik/Motorik. Resultaten var positiva.
 • Tidigare varit lärare på Skandinaviska Osteopathögskolan, Stockholm College of Osteopathic medicine, Biobasics UK, Biobasics Brazil
 • Föreläser hos företag och skolor, både i Sverige och internationellt.
 
Sara driver företaget ”To Feel No 1”, med klinik på Djursholms Tennisklubb, Stockholm.   
Sara Wennberg. Osteopat, specialiserad inom Pediatrics - barns sjukdomar och hälsa. Driver företaget To Feel No 1
ANNA-MARIA BROBERG
 • Arbetar med fördjupad sensomotorik genom Feldenkrais. Har sin huvudsakliga mottagning på Stockholm Pilates Center.
 • Auktoriserad Feldenkraispedagog med 4 års studier i Tyskland
 • Pioneer Trainier - Movement intelligence Bones for Life, Tillämpad Feldenkrais
 • Har drivit över 60 Feldenkrais workshops för olika åldrar och intressegrupper
 • Ordförande 2013-2015  i Svenska Feldenkraisförbundet för Auktoriserade Feldenkraispedagoger.
 • Föreläsningar om metoden, möjligheterna och effekten av Feldenkrais på bla på Södertälje Sjukhus, St:Görans Sjukhus och Karolinska Institutet.  (resultat av Klinisk Pilotstudie inom Psykiatri och Beroendeterapi).
 • Civilekonom Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Neurosensorimotor Facilitation and Reflex integration (Svetlana Masgutova)
  - MNRI® Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration
  - MNRI® Tactile Integration
 • Andningsinstruktör - Medveten Andning
 • ACSTH - Certifierad Coach
Anna-Maria driver företaget Somaticmind Sweden AB med mottagning huvudsak på Stockholm Pilates Center. 
 

TOM STEFAN WITTING

 • Occupational Therapist / Ergoterapeut
 • Har över 20 års erfarenhet som klinisk terapeut inom barnhabilitering.
 • Har specialiserat sig på delar av nervsystemet som handhar människans grundläggande motorik och primära stressystem och utvecklat en egen metodik - Neurolize-metoden. Metoden inkluderar en mängd olika tränings- och behandlingsprogram för att hjälpa människor, stora som små,  till att må bättre.
 • Ett genuint intresse, drivkraft och förmåga att kontinuerligt förbättra och förfina sina metoder för att nå snabbare och mer långvariga resultat.
 • Verksamhet både privat och med uppdragsgivare inom bla offentliga sjukvården och finska sjukkassan FPA.
 • Arbetar även mycket med idrottare -  från amatör till världselit.  Kunder som Columbus Blue Jackets (NHL), Bayern München FC, Svenska slalomlandslaget, Team VW i WRC-rally samt olympiska guldmedaljörer som Peter ”Foppa” Forsberg och Iivo Niskanen (OS-guld på femmilen 2018).
 • Har arbetat som konsult för barnens IKEA
 • Fortbildar förskole- och skolpersonal, socialsekreterare, föräldrar, företag mfl inom stress, sensomotorik, neurologi, motorisk och emotionell utveckling....
Tom-Stefan driver företaget Neurolize. 
Han bor och har sitt huvudsäte i Mariehamn, Åland. 
Tom Stefan Witting. Occupational Therapist, specialiserad inom nervsystemet, grundläggande motorik och primära stressystem. Kunder från barn till elitidrottare.
LARS-ERIC BERG
 • Grundare av företaget Alla Sinnen 
 • Har i mer än 10 år genomfört längre utbildningar och kortare kurser inom sensomotorik och reflexintegrering.
 • Författare till boken Hjärnvägen till inlärning.
 • Under åren har många, många barn och ungdomar fått hjälp genom kartläggning och träningsprogram via Alla Sinnen.
 • I samarbete med ledningen och speciallärare på Gripsholmsskolan i Mariefred, utbildat personal, arbetat en till en med vissa elever och på senare år, varit rådgivare när skolan integrerat sensomotorik för barn med inlärningsutmaningar.
 • I grunden lärare som redan på 80-talet använde sig av medveten träning till sina elever med svårigheter och såg resultat på både beteende och akademisk inlärning.
 • Har själv gått otaliga utbildningar genom åren bla MNRI® (Svetlanda Masgutova),  INPP,  Braingym, JIAS auditiv stimulering mfl mfl.
Lars Eric Berg. Grundare Alla Sinnen, författare till boken "Hjärnvägen till inlärning", utbildar, föreläser.
Kunskapsgivare


JENNIE SILLÉN

 • Idrottslärare.
 • Arbetar inom centrala elevvårdshälsan Sala Kommun och Robinsonskolorna i Enköping.
 • Utbildad inom sensomotorik och med lång erfarenhet av MUGI-metoden.
 • Vi rådfrågar Jennie om MUGI, generellt kring barns motorikutveckling och råd kring träningsupplägg.  


ÅSA JERNBERG

 • Legitimerad Optiker
 • Åsa vänder vi oss till med frågar om syn, ögonmotorik och synträning.
  Vi får rekommendationer kring glasögon och/eller synträning. Eller om barnet bör remitteras vidare till specialist.

DANIEL SANTANA

 • Specialistläkare i  Psykiatri
 • Auktoriserad Feldenkraispedagog
 • Daniel vänder vi oss till med frågor kring bla forskning, hjärnans och kroppens utveckling och hur kropp och hjärna fungerar under stress. 
Påhejare på distans
Vi tror på att jobba och träna för att komma upp i pyramiden. Sensomotorisk & motorisk träning, reflexintegrering och stressreducering kan förenkla inlärning för barn med olika utmaningar.