Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

sensomotorik & utveckling

______________________________________________
 

Varje individ går igenom utvecklingsfaser som gör att nervsystemet utvecklas, att kroppen och hjärnan mognar.

pyramiden

Varje nivå och färdighet i pyramiden bygger på varandra och ska arbeta i harmoni för att enkelt klara av dagliga färdigheter.  Svårigheter med lägre nivåer i pyramiden, kan göra det svårt att enkelt klara av de högre.

Genom att träna – sensomotorisk och motorisk  -  och ge fokus åt de lägre nivåerna genom att arbeta med faktorer som kan påverka olika nivåer, gör vi det enklare och möjligt att nå högre upp i pyramiden.

Vi jobbar för att komma uppåt i pyramiden -  MoovUp.

Delar i MoovUps program*
 • Sensomotorisk Motorisk träning & Reflexintegrering
 • Hemträning – program med dagliga övningar
 • Stress - hur kan den minskas.
* Utifrån barnets / ungdomens  specifika behov och familjens förutsättningar, sätter vi ihop ett individuellt program som inkluderar alla eller vissa delar.

något FÖR ER?

Vi riktar oss till barn & ungdom med normal begåvning och som har svårigheter med:
 • Akademisk inlärning
 • Impulskontroll
 • Socialt samspel
 • Svårt att sitta still
 • Grov – och finmotorik
 • Svårt med koncentration
 • Känslig för ljud, ljus, beröring
 • Visuella färdigheter
 • Auditiv perception
Vi har kunnat hjälpa barn som har diagnoser* som:
 • Dyslexi
 • ADHD/ ADD
 • DCD
* MoovUp gör inga utredningar. MoovUp är komplement till de traditionella skolmedicinska vägarna.  Vi arbetar i huvudsak med sensomotorisk och motorisk träning och med mål att utveckla nervsystemet och kroppens egen drivkraft att vara i balans.  
Flicka som skriver och jobbar med finmotorik och penngrepp.