Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

PRIMITIVA reflexer

Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen. Reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet.
Primitiva reflexer (även kallade spädbarnsreflexer eller överlevnadsreflexer) spelar en viktig roll vid de olika utvecklingsstegen som ett barn går igenom under fosterstadiet, vid förlossningen och under det första levnadsåret. 
Hos spädbarn avlöser reflexerna varandra och tillsammans med motorisk rörelse, sinnenas samspel och miljön barnet befinner sig i, ser de till att barnet ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När de kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in. De tränar sig tills det sker automatiskt, enkelt och utan för mycket energi. 
 
När de primitiva reflexerna gjort sin uppgift, integreras de dvs reflexreaktionen försvinner  i det dagliga men ligger ”dolt” kvar för att kopplas på om vi skulle behöva dem i framtiden, men bara då.
 
Om inte reflexerna integrerats på ett riktigt sätt utan stimuli och reflexaktiviteter påverkar våra nervsystem och muskelreaktioner, kan inlärning bli långsammare och svårare. De olika funktionerna i hjärnan samarbetar inte effektivt med de olika nervsystemen i kroppen.
 
Det kan också hända, att någon som haft normal utveckling och fullt integrerade reflexer, när denne råkar ut för något som ex trauma och stress, gör att tidigare integrerade reflexer åter blir aktiverade. De integrerade reflexerna ligger vilande och slår på som överlevnadsreflexer när de behövs för att rädda oss.
 
 

TRÄNING – Hos oss och hemmA

MoovUp testar vilka eventuella kvarvarande primitiva reflexer som finns kvar.
Både under besök hos oss och genom det individuella träningsprogrammet, inkluderas speciella rörelseövningar som integrerar reflexerna i efterhand. Reflexreaktionerna kan då försvinna eller dämpas.

 

MNRI®  method

Då det gäller integrering av reflexer, arbetar vi främst med Dr Svetlana Masgutovas metod MNRI - Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. 
För mer information:

LÄNK 

 
 

några tecken på ointegrerade primitiva reflexer

För att man kan misstänka att en primitiv reflex är aktiv, kan det räcka med att några kriterier under varje rubrik stämmer. Kriterierna är definierade under lång tid av forskningsteam i England (Blythe/Goddard) och USA/Ryssland (Masgutova)

ATNR Asymmetrisk tonisk nackreflex - primitiv reflex
ASYMETRISK TONISK NACKREFLEX (ATNR)
 • Går passgång eller med hängande armar.
 • Har dålig handstil.
 • Har svårt att korsa kroppens mittlinje.
 • Har problem att läsa och skriva.
 • Kan ha (haft) svårt att lära sig cykla.
 • Har dålig samsyn.
 • Har ofta spänningar och värk i nacke.


   

  Ex har 50 – 55% av barn med dyslexi har en aktiv ATNR-reflex. (Masgutova)

Ryggradsreflexer - galant / pereze


RYGGRADSREFLEXER

 • ”Myror i byxorna”
 • Gillar inte åtsittande kläder.
 • Svårt att sitta stilla.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Sängvätning efter 5 års ålder.
 • Dålig koordination mellan över- och underkropp.
   
Forskning visar att en stor andel av barn med ADHD ha kvar reflexen Galant  (Jana Konicarova, Petr Bob 2012)
STNR Symmetrisk tonisk nackreflex - primitiv reflex

SYMMETRISK TONISK NACKREFLEX (STNR)

 • Eleven sjunker ihop i sittande
 • Dålig kroppshållning, kutande gång
 • Svårt att skifta fokus från långt till nära håll
 • Långsam att skriva av från tavlan
 • Har (haft) svårt att lära simma bröstsim
 • Är ofta dålig i bollspel
Ex har 75% av elever med inlärningssvårigheter, ADD och ADHD har kvarvarande STNR  (Bender -76. O´Dell och Cook -96)


Grip & sugreflex

GRIP & SUGREFLEX

 • Otydligt uttal
 • ”Styr med tungan” vid finmotoriskt arbete
 • Dålig finmotorik
 • Kan ha svårt att greppa eller släppa föremål
 • Krampaktigt penngrepp påverkar handstil och skrivning
 • Har svårt att stå på alla fyra med sträckta fingrar
Moro - primitiv och överlevnads reflex

MORO / FPR REFLEX

 • Överkänslig för ljud, lättstörd.
 • Reagerar ofta mycket känslomässigt, blir överväldigad.
 • Tröttnar lätt
 • Ogillar förändringar
 • Stel kroppshållning
 • Orolig och ängslig
 • Blir lätt arg och får utbrott
 • Okoncentrerad, har lätt att dagdrömma eller stänga av
 • Vill gärna kontrollera omgivningen
   
Forskning visar att en stor andel av barn med ADHD ha kvar reflexen Moro  (Jana Konicarova, Petr Bob 2012)