Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

osteopati

osteopati - vad är det?

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad form av behandling.
 
Osteopati är en manuell medicin (terapeuten använder sina händer) som syftar till att återställa och bibehålla normal rörlighet och funktion i kroppens alla vävnader, men också med målet att öka kroppens självläkningsförmåga och tolerans mot stress och sjukdom.
 
Osteopatens grundläggande syn är att kroppen är självläkande och en enhet där alla delar är beroende av, och påverkar varandra. En nedsatt rörelseförmåga och en försämrad fysiologi (cirkulation, flöde, vävnadskvalitét) påverkar både fysiska och mentala tillstånd.
 
Osteopati kan appliceras mot en mängd sjukdomar, besvär och skador eftersom ett av målen, alltid är att förbättra kroppens cirkulation, flöde och fysiologi.

 
 
VEM KAN BLI HJÄLPT?
Osteopater är tränade att behandla personer med olika typer av besvär. Det kan vara akuta besvär i samband med ex skador eller långvariga besvär och utmaningar.  Några exempel är: rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, yrsel, andnings- och matsmältningsbesvär, muskel-/ledvärk, låsningar och stress och emotionella spänningar.
 
Osteopater kan behandla personer i alla åldrar från barn till äldre. Dock är det i Sverige för närvarande inte tillåtet att behandla barn under åtta år. I andra länder är det vanligt att osteopater behandlar även små barn. Osteopatins breda tillämpning och lugna och mjuka metoder lämpar sig väl för såväl barn, vuxna och äldre. 
 
 
HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?
En osteopatisk behandling är alltid individuellt utformad, tar hänsyn till hållning och spänningsmönster, är mjuk och behaglig och hjälper kroppen att förändra och släppa blockeringar, spänningar och stress.
 
När en klient söker en osteopat och kommer till ditt första besök ställer Osteopaten flertalet frågor en s.k. anamnes. Klienten får berätta vad hen söker för, hur länge hen känt av besväret, hur det uppkommit osv. Tidigare trauman och sjukhusvistelser tas också upp för att få en helhet om vad hen varit med om och vad kroppen bär på.
 
Därefter görs den fysiska undersökningen för att lokalisera orsaken och identifiera vilken typ av problem det är. Osteopaten tittar bla på hållning, (snedheter i rygg, bäcken, fot, knäled osv.), känner på muskeltonus och ledrörlighet.  Rörelsetester görs för att lokalisera eventuella rörelseinskränkningar. De här kan utföras stående, sittande och liggande på bänken.  Allt för att få så mycket information som möjligt om din kropps rörlighet och kompensationsmönster.
 
Efter genomgången har man en trolig orsak till besväret och utgår sedan från det i behandlingen.
 
Varje behandling är helt individuell. Hur osteopaten väljer att behandla kommer att bero på resultat från undersökningen. Ett besvär som uppkommit för många år sedan har under tiden orsakat kompensationsmönster på kompensationsmönster, som är unikt för var och en av oss. Varje behandling är individuellt anpassad.
 
 
OSTEOPATI I VÄRLDEN
Osteopatin är väl erkänd inom hälso- och sjukvården runt om i världen. På det stora hela är yrket det samma världen över men det finns vissa skillnader. I USA har alla osteopater en läkarexamen och de flesta osteopater som arbetar i där verkar i en konventionell läkarroll.   I Storbritannien är osteopati en egen erkänd och välkänd klinisk disciplin.  Osteopatin har en stark ställning även i bla Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Beneluxländerna.
 
 
UTBILDNING OSTEOPAT SVERIGE
I Sverige har vi två godkända utbildningar som ger rätt till medlemskap i Svenska Osteopatförbundet.

  • 
Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg, SKOHS
  • Stockholm College of Osteopathic Medicine, SCOM. 

LÄNKAR: