Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

fördjupad sensomotorisk träning    - FELDENKRAIS


”Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla behagligt”
- Moshe Feldenkrais


 
Hur fungerar det?
Under hela livet påverkas vi av slitningar, skador och olika typer av stress som kan stanna kvar i kroppen i form av omedvetna spänningar. Det kan också vara att vi av olika orsaker har låsningar, spänningar som gör att vi aldrig egentligen lärt oss att exempelvis gå, stå, sitta, springa enkelt och effektivt.
 
Feldenkrais® handlar om att arbeta med din förmåga att reglera och styra dina rörelser, att arbeta med nervsystemet för att bryta upp ogynnsamma mönster och att lära nytt, att utveckla nervsystemet.
Feldenkrais grundar sig på iden att lära en person att bli medveten om hur denne rör dig, hur hen kan röra sig på fler sätt och att öka personens möjligheter att göra en sak effektivare och enklare (och utan smärta).    
 
Personen tränar med låg ansträngning och hög uppmärksamhet. Feldenkraispedagogen använder sina händer och gör behagliga, guidade, mycket medvetna rörelser och pratar genom rörelserna med klientens nervsystem (hjärnan). Klienten lär sig nya och fler alternativ till rörelser och att kontrollera sina muskler på ett bättre sätt.
 
Positiva sidoeffekter av när du ”Feldenkraisar” är ökad kroppsmedvetenhet, tryggare självbild, ökad självkänsla och höjd prestationsnivå.
 
 
Feldenkrais lektion – individuellt eller i grupp
Feldenkraislektioner utgår från klientens eller gruppens önskan att vilja förbättra någonting. Det kan vara för att sitta eller ligga bekvämare, vända sig om, böja eller sträcka sig, med mindre ansträngning, minska stress. Det kan också vara en önskan om att förbättra en sportaktivitet.
Feldenkraispedagogen guidar klienten/gruppen genom de olika rörelserna.

  - Grupp guidas verbalt genom utvalda rörelsesekvenser,
 -  Individuellt guidas via beröring och olika rörelsevarianter prövas och utforskas.

 
Deltagaren upplever oftast en omedelbar förbättring i hållning och andning, närvarokänsla och koncentration.
De enskilda lektionerna anpassas helt och hållet för individen och passar för den som inte vill eller kan delta i grupp, eller som komplement till träning i grupp.
 
Möjliga utfall inkluderar bla:

  • Bättre balans, flexibilitet, styrka och övergripande underlätta rörligheten
  • Förbättrade exekutiva funktioner (tänkande, självkontroll)
  • Större lugn och emotionella välbefinnande
  • Ökad vitalitet och livsglädje

 
Moshe Feldenkrais
Vetenskapsmannen och fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984) inspirerades av judo och andra österländska kampsporter. Han var gift med en läkare och studerade barns utveckling. Metoden baseras på omfattande kunskaper i anatomi, neurologi och ingående studier av människans utvecklingsfaser. Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt. En form av fördjupad sensomotorisk träning.
 
Utbildning Feldenkraispedagog
För att bli Feldenkraispedagog krävs en fyraårig internationellt auktoriserad utbildning på minst 160 dagar fördelade över
fyra år.  

LÄNKAR: