Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

Vårt program

JOBBA uppåt i pyramiden - moovup

Vi arbetar utifrån vår pyramid. Varje individ ska gå igenom olika utvecklingsfaser som gör att nervsystemet utvecklas, att kroppen och hjärnan mognar. Varje nivå och färdighet i pyramiden bygger på varandra och ska arbeta i harmoni för att enkelt klara av dagliga färdigheter. Svårigheter med lägre nivåer i pyramiden, kan göra det svårt att enkelt klara av de högre.

Genom att träna sensomotorik och motorik, att ge fokus åt de lägre nivåerna och att arbeta med faktorer som kan påverka/blockera olika nivåer, gör vi det enklare och möjligt att nå högre upp i pyramiden.
 
Nervsystemet är plastiskt dvs utvecklingsbart under hela livet. Därför är det aldrig för sent och alltid möjligt att träna och utveckla.

Vårt arbetssätt och metoder har som mål att bygga och utveckla nervsystemet, att utnyttja hjärnans plasticitet och kroppens egen drivkraft att vara i balans. Att hela tiden sträva uppåt i pyramiden.
 
Delar i MoovUps program*
  • Sensomotorisk Motorisk träning & Reflexintegrering
  • Hemträning – program med dagliga övningar
  • Stress - hur kan den minskas

* Utifrån barnets / ungdomens  specifika behov och familjens förutsättningar, sätter vi ihop ett individuellt program som inkluderar alla eller vissa delar.

Tillsammans med föräldrarna och utifrån de tester vi gör, tar vi fram individuella program att följa och genomföra hos oss och hemma. 

De olika delarna – pusselbitarna -  vi arbetar med, har kunnat hjälpa många barn och deras familjer att komma tillbaka på ett mer positivt spår. Vi som arbetar inom MoovUp förstår, kan och vill hjälpa – barn, ungdom, familj och skola – att i grunden minska en individs svårigheter och symtom.

> Läs mer om Sensomotorisk motorisk träning