Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

FÖRSKOLA / SKOLA

FÖRELÄSNINGAR & KURSER
SENSOMOTORIK & MOTORIK
- GRUNDEN FÖR ENKELT LÄRANDE


Du lär dig om hur motoriken kan påverka inlärning, impulskontroll, kroppskontroll, koncentration och underlätta vid till exempel läs och skrivsvårigheter. Du lär dig om sinnenas samspel och på vilket sätt reflexrester kan påverka. Om rörelserna inte har automatiserats kan de resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kan även ha svårt att koncentrera sig vilket kan blockera vidare utveckling. För mycket stress påverkar all inlärning negativt – vad kan du tänka på?   Vi varvar forskning, teori och lite praktik.

Tid                    2 tim
Föreläsare:     Pernilla Unevik / Åsa Hagdahl
Pris:                 Kontakta Pernilla Unevik för pris och förslag på upplägg
                         pernilla.unevik@gmail.com
 
* Under föreläsningarna visas exempel på träning. För mer detaljerad genomgång och mer praktisk träning, rekommenderas tillägg 1 dagars kursen "Motorisk mognad - en viktig förutsättning för barns lärande"
” Önskar att fler går på denna föreläsning. Att hela förskolan kan gå. Kanske komma ut till förskolan ”

Det var en ögonöppnare "

" Fördjupar förståelsen för            motorikens betydelse "

" Bra upplägg "

" Gav mersmak att lära sig mer "
 
MOTORISK MOGNAD
- EN VIKTIG FÖRUTSÄTTNING FÖR BARNS LÄRANDE


En fortsättning och fördjupning för dig som gått "Sensomotorik & Motorik - grunden för enkelt lärande".  
Du repeterar kort om grundläggande motorik, sinnenas samspel och reflexrester och hur dessa kan påverka inlärning. Du får lära dig enkla metoder för kartläggning och uppföljning av motorisk/sensomotorisk förmåga. Du får material och övningar med mål att alla barn ska ges möjlighet att uppnå motorisk åldersadekvat mognad. Varvar teori med konkreta exempel och praktik. Mål att du kan börja öva och träna med barnen direkt.

Tid                  1 dag
Föreläsare:    Pernilla Unevik / Åsa Hagdahl
Pris:               Kontakta Pernilla Unevik för pris och förslag på upplägg
                       pernilla.unevik@gmail.com
” Viktigt ämne som behöver påminnas om och uppdatera sig om som pedagog.” 

" Bra blandning teori och praktik "


" Roligt, intressant och användbart "

" Föreläsarna gjorde helheten tillsammans mycket intressant och många "ja just det, så är det ju". Många bra "aha"-upplevelser. Tack! "

" Bra att vi fick med oss ett kompendie med alla övningar."
SENSOMOTORIK &  MOTORIK INTEGRERAT I VERKSAMHETEN
 • Vad är sensomotorik och medveten motorik och varför är det viktigt?
 • Presentation av några olika skolprojekt, upplägg, genomförande, resultat.

Tid:                   2 tim
Föreläsare:     Åsa Hagdahl / Pernilla Unevik
Pris: 
ATT LEDA OCH GUIDA BARN SOM UTMANAR OSS I FÖRSKOLA OCH I SKOLA
 • Hur förstår vi barn som utmanar oss? För att förstå hur vi ska bemöta barnet måste vi också förstå varför barnet gör som det gör, därefter kan vi anpassa och hitta metoder och strategier som fungerar.
 • Här ges konkreta råd hur du kan bemöta barnet/ungdomen och anpassa verksamheten så att det blir en fungerande vardag.
 • Vi går igenom begrepp som tydliggörande pedagogik, tillgänglig lärmiljö samt lågaffektivt bemötande.


Tid:                   2 tim
Föreläsare:     Pernilla Unevik
Pris:                 Kontakta Pernilla Unevik för pris och förslag på upplägg:  pernilla.unevik@gmail.com             

 ATT LEDA OCH GUIDA BARN SOM UTMANAR OSS I FÖRSKOLA OCH SKOLA   

 • Hur förstår vi barn som utmanar oss? För att förstå hur vi ska bemöta barnet måste vi också förstå varför barnet gör som det gör, därefter kan vi anpassa och hitta metoder och strategier som fungerar.
 • Vi går igenom begrepp som tydliggörande pedagogik, tillgänglig lärmiljö samt lågaffektivt bemötande.
 • Här ges konkreta råd hur du kan bemöta barnet och anpassa verksamheten så att det blir en fungerande vardag.

  Tid:                  1 dag
  Föreläsare:     Pernilla Unevik  
  Pris:                 Kontakta Pernilla Unevik för pris och förslag på upplägg:  pernilla.unevik@gmail.com