Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

föräldrar

FÖRELÄSNINGAR &  KURSER
SENSOMOTORIK & MOTORIK - GRUNDEN FÖR ENKELT LÄRANDE

Du lär dig om hur motoriken kan påverka inlärning, impulskontroll, kroppskontroll, koncentration och underlätta vid till exempel läs och skrivsvårigheter. Du lär dig om sinnenas samspel och på vilket sätt reflexrester kan påverka. Om rörelserna inte har automatiserats kan de resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kan även ha svårt att koncentrera sig vilket kan blockera vidare utveckling. För mycket stress påverkar all inlärning negativt – vad kan du tänka på?   

Tid                    1,5 tim
Föreläsare:     Åsa Hagdahl / Pernilla Unevik        
2 DAGARS KURS - SENSOMOTORIK & MOTORIK - HUR KAN JAG TRÄNA MED MITT BARN?

För dig som har ett barn med utmaningar som ex läs- och skrivsvårigheter, svårt med koncentrationen eller att sitta stilla.

Du lär dig om hur motoriken kan påverka inlärning, impulskontroll, kroppskontroll, koncentration och underlätta vid till exempel läs och skrivsvårigheter. Du lär dig om sinnenas samspel och på vilket sätt reflexer och reflexrester kan påverka.
Om rörelserna inte har automatiserats och/eller man har utmaning med sinnena,  kan det resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kan även ha svårt att koncentrera sig vilket kan blockera vidare utveckling.
För mycket stress påverkar all inlärning negativt – vad kan du tänka på?    Vi varvar teori, forskning och praktik.  Du får lära dig enkla metoder och övningar med mål att kunna börja öva och träna med ditt barn.   

Tid                  2 dagar
Föreläsare:    Åsa Hagdahl / Pernilla Unevik
 
SNART ELLER NYSS BLIVEN FÖRÄLDER - FÖRELÄSNINGEN VI VELAT HÖRA

För dig som snart blir förälder eller nyss har blivit det.  Det här är en föreläsning som vi hade velat höra när våra barn var riktigt små. Barn är underverk - helt fantastiska!  Tänk vad mycket de ska lära sig.  

Under den här föreläsningar får du lära dig om motorisk utveckling, sinnenas samspel och miljöns påverkan på inlärning och utveckling.  Vad kan vara viktigt att tänka på för att ge bra förutsättningar för ditt barn? Hur kan de tidiga årens utveckling av motorik och sinnen påverka läsningen eller koncentrationen  i skolan flera år senare?   Varför är det viktigt att leka eller att ligga på mage? 

    
Tid:                  2 tim
Föreläsare:     Åsa Hagdahl / Pernilla Unevik

ATT LEDA OCH GUIDA BARN SOM UTMANAR OSS HEMMA OCH I SKOLA
  • Hur förstår vi barn som utmanar oss?
    För att förstå hur vi ska bemöta barnet måste vi också förstå varför barnet gör som det gör, därefter kan vi anpassa och hitta metoder och strategier som fungerar.
  • Här ges konkreta råd hur du och familjen kan bemöta barnet/ungdomen och anpassa er så att det blir en fungerande vardag.
  • Vi förklarar lågaffektivt bemötande.


Tid:                   1,5  tim
Föreläsare:     Pernilla Unevik