Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

Hur går det till?
SKOLA

Skola

För er i Skola, erbjuder vi
  • Föreläsningar
  • Kurser/Utbildningar
  • Förslag hur man kan arbeta med sensomotorik och medveten motorik i skolan. 
     
Föreläsningar och Kurser/Utbildningar
Vi har färdiga föreläsningar men kan också utforma efter behov.  Läs mer om Föreläsningar

Sensomotorik/Motorik i skolan
Vi har arbetat och arbetar med sensomotorisk/motorisk träning integrerat i skolverksamheter.  Resultaten har varit positiva. Uppläggen ser olika ut och har anpassats efter skolans önskemål, möjligheter och resurser.  Vi hjälper gärna till och se hur det skulle kunna inkluderas även i er verksamhet.
 
Första kontakt
För ett första samtal är du välkommen att kontakta via info@moovup.se.  I mailet, förklara kort vad ditt behov är, beskriv vad du skulle vilja ha mer information om och/eller hjälp med. Vi ringer upp och vi kommer tillsammans fram till vad MoovUp kan erbjuda och ett upplägg som passar er.