Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

Hur går det till?
PRIVAT

För föräldrar & barn/ungdomFÖRSTA KONTAKT
För ett första samtal är du välkommen att kontakta via info@moovup.se så ringer vi upp. Ni förklarar kort era behov och berättar lite om ert barn/ungdom. Vi tillsammans kommer fram till om MoovUp kan vara något som passar er.
 
FÖRSTA BESÖKET MED BARN/UNGDOM (CA 1-1,5 TIM)
Förälder/Föräldrar och barn/ungdom kommer tillsammans.
Vi pratar med barnet/ungdomen kring vad vi gör, vad för träning det här är. Vad som kommer krävas.  Vad tycker hen är roligt att göra? Vad vill hen bli bättre på? Fotboll? Rita? Läsa? Vi utgår från det när vi fortsätter framåt. Det är viktigt att träningen upplevs så lustfylld och givande som möjligt. Vi vill tillsammans skapa motivation.

   -  Sensomotoriska och motoriska tester görs. Det här brukar upplevas som roligt.
   -  Ett individuellt träningsprogram utformas
   -  Sensomotorisk hemträning kan påbörjas direkt. Vi går igenom och övar på träningsprogrammet. Träningen påbörjas och
      genomförs hemma, ca 15 min/dag, 5 dagar i veckan.


FÖLJANDE BESÖK HOS OSS (CA 45MIN-1TIM)
Vad för besök det är, träning eller behandling,  är beroende på vad vi tillsammans har beslutat och planerat in.
De brukar ta ungefär 45min till en timme.

Vi erbjuder olika upplägg beroende på vad föräldrar önskar.
Exempel olika upplägg:

 
 

AVSTÄMNING ( CA 1 TIM)   
Efter ca 6 månader, gör vi en större avstämning.
Vi gör ännu en sensomotorisk, motorisk kontroll.
Sedan utvärderar vi och bestämmer tillsammans om och hur vi ska fortsätta framåt.


AVSLUT (CA 1 TIM)
När det är beslutat att vi avslutar träningsperioden, gör vi en sista avstämning.
Detta tillfälle kostar ingenting. 

 

HUR LÄNGE?

Att arbeta bort inlärningsblockeringar med sensomotorisk och motorisk träning är ingen ” kvickfix”. Det krävs en stund av daglig motorisk träning under en längre tid.

Det är svårt att i förväg säga vilka klienter som behöver en kort träningsperiod, och vilka som behöver längre tid på sig. Ju yngre klient, desto kortare träningsperiod, kan man säga.

En genomsnittlig träningsperiod är mellan nio till tolv månader. Självklart finns exempel på klienter som tränat både längre och kortare än så.

Vanligtvis brukar klienter och föräldrar uppleva förändringar och förbättringar redan efter 3 – 6 veckors övningar. Det brukar uppmuntra till fortsatt träning.

 
 

Om man inte tränat tillräckligt

En del klienter har svårt att komma igång med träningsprogrammet eller också bryts rutinerna i samband med helger och andra händelser.

De kan då känna ”dåligt samvete” och att det är bortkastad tid att komma på återbesök om de inte gjort sina övningar tillräckligt.

Vår erfarenhet är att det ändå är bra att komma för att repetera rörelserna och på nytt bli motiverad att träna.