Skärmklipp 2018-09-17 18.16.14

Vem kan vi hjälpa?

Barn & ungdom

Kanske ditt barn/ungdom har eller har haft svårt att lära sig cykla, simma eller fånga bollar?

Kanske har hen vårt att sitta stilla eller sjunker ihop över bänken? 

Svårt att knyta skor eller hålla pennan?

Kanske reagerar hen starkt av vissa lukter eller ljud?

Läser barnet långsamt och blir lätt trött?

 
Många barn med svårigheter, med eller utan formell diagnos (ex ADHD, Dyslexi) har ofta utmaningar med ”Senso”=sinnena och motoriken = Sensomotoriken

Genom Sensomotorisk och motorisk träning kan nya kopplingar i nervsystemet skapas och inlärning förenklas.

* MooVUp gör inga utredningar. MoovUp är komplement till de traditionella skolmedicinska vägarna.  Vi arbetar i huvudsak med sensomotorisk och motorisk träning och med mål att utveckla nervsystemet och kroppens egen drivkraft att vara i balans.  
 
Vi riktar oss till barn/ungdom med normal begåvning och som har svårigheter med:
 • Akademisk inlärning
 • Impulskontroll
 • Socialt samspel
 • Svårt att sitta still
 • Grov – och finmotorik
 • Svårt med koncentration
 • Känslig för ljud, ljus, beröring
 • Visuella färdigheter
 • Auditiv perception
Vi har kunnat hjälpa personer med*
Dyslexi
ADHD/ ADD
DCD

Föräldrar

Som förälder är det svårt att se sitt barn kämpa med färdigheter som andra barn verkar ha lätt med. Utmaningar inom det sociala, impulskontroll, läsa, skriva, koncentration... Att hitta det bästa sättet att hjälpa barnet kan vara en förvirrande och frustrerande process.  Vi som arbetar inom Moovup, har kunnat hjälpa många barn, ungdomar, föräldrar.

Viktigt att komma ihåg är att det krävs jobb från både barn och föräldrar genom att träna hemma en stund varje dag.

SKOLA

Vi har genomfört projekt i skolor, där medveten motorik och sensomotorik integrerats i skolan på olika sätt. Resultat har varit positiva för enskild elev, klass och personal.

Vi håller föredrag och kurser om Motorik och Sensomotorik. 

För arbetslag i förskola och skola, kan vi även erbjuda specialpedagogisk handledning kring barn/ungdom.
 

olle

FÖRE TRÄNING
Olle är en smart kille men som inte alltid visar det. Hellre vägra att göra något när man är osäker än att riskera att misslyckas. Olle är en cool kille och han vill vara duktig på allt direkt. Han har ibland svårt att sitta stilla, är ängslig/orolig, känslig för beröring, har ibland svårt med koncentration och att lystra. Olle handlar ibland på impuls och blir lätt osams. 

Olle är duktig på sport men har svårt med viss motorik så när det ska göras, är det enkelt att vägra. När hela klassen och Olle fyller i en elevskattning kring hur man känner för på olika saker i skolan och sig själv, har Olle lägst skattning av alla. Mamma säger att det har varit jobbigt att gå upp och gå till skolan på sistone.

När Olle kommer till oss, har han bla flera kvarvarande reflexreaktioner, har utmaning med koordination, med några andra motoriska grundfunktioner, ”kli i ögonen” och är känslig för beröring.


TRÄNING
 • Sensomotorisk träning 1 termin, på skolan 20 min 3 gånger/veckan
 • Mer medveten idrott på skolans idrottslektioner - 10 veckor.

 
RESULTAT 
Bättre motorik (nu normal för åldern enligt MUGI-test), självkänslan och elevskattningen har skjutit i höjden. Svårigheterna är kvar men inte lika starka. Han är gladare, mer följsam, tar motgångar bättre, vägrar fortfarande saker ibland men har lättare att komma förbi blockeringen, mindre impulsiv. Sitter mer stilla och kan koncentrera sig och lyssna bättre.  

” Olle är gladare, tar motgångar bättre och är mer social. Han kan sura ihop
fortfarande men kommer igen snabbare och han kan ta tillsägelser bättre”


– Lärare efter terminens slut
”Jag var positiv från första sekund, så fort jag hörde att han skulle få träna. Träningen hade en lugnande effekt på Olle och vi fick färre samtal från skolan. Olle kom hem och pratade om träningen och ville att vi skulle göra liknande hemma. Både Olle och jag hade gärna fortsatt med träningen”

– Mamma efter terminens slut

sara


FÖRE TRÄNING
Sara är jätteduktig på gymnastik. I skolan hade hon mycket stor utmaning med läsning, tyckte det var jobbigt att koncentrera sig, svenska och matematik var extra kämpigt. När hon började i en engelsktalade skola var det svårt att komma i linje med kunskapsnivån i engelska. Sara har dyslexi. Hon har glasögon och skelade kraftigt. Sara hade flera kvarvarande primitiva reflexer, reagerar starkt på ljud och hade en känslighet för vad som hände i hennes omgivning.


TRÄNING
 • Träning hemma med övningar ca 20 min/dag 5 dagar/vecka.
  Totalt 12 månader. Övningarna som gjorts har varit bla reflexintegrering, koordination, ögonmotorik, auditiv stimulering och lästräning med förstärkt sinnesstimulans.
 • Stressreducering enligt MNRI PTSD 1 gång
 • Osteopat behandling 4 gånger
 • Fördjupad sensomotorik/Feldenkrais 3 gånger
 
RESULTAT 
Sara har blivit mycket bättre på att koncentrera sig och läsningen har förbättrats. Hon har mera flyt idag och hoppar inte mellan raderna längre, ögonen kan fokusera på en rad i taget. Hon tar mera ansvar och har utvecklat en självständighet i skolarbetet och på fritiden. Hennes självförtroende har vuxit. Saras motorik, kroppsuppfattning och gränsdragning har utvecklats i rätt riktning, inget spill vid matbordet längre. Sara sätter tydliga gränser för vad hon vill och inte vill.
”All tid vi har lagt ner på att träna sensomotoriskt börjar verkligen ge resultat. Sara har fått mera energi och orkar träna tre dagar i veckan samt planerar sina läxor. Som mamma får jag mera egen tid och Sara tar nya utvecklingssteg på egen hand. Jag ser förbättringar hela tiden, hennes mod har ökat, hon vågar argumentera och förklara situationer ur ett nytt perspektiv. Hon vågar stå på sig mera både inför både kompisar och sina föräldrar.   

–  Mamma till Sara

KALLE

FÖRE TRÄNING
Kalle var oerhört känslig för ljud, ljus, beröring.  Att nudda och ta på honom gick inte alls och han hade hörlurar på för att inte höra så mycket. Kalle var oftast lite trumpen, ville inte göra något mer än att sitta och titta på paddan. 

Han hade inte kunnat gå till skolan på flera månader utan var en ”hemmasittare”. Kalle hade taggarna utåt mot alla och ville inte riktigt samarbeta med kompisar och vuxna i skolan. Kalle hade många primitiva reflexer aktiva, utmaningar med bla balans, finmotorik, muskeltonus. Han hade nästan daglig huvudvärk. 
 
TRÄNING
Träningen gjordes i skolan.  Kalle upplevde träningen som positivt och det blev just den sensomotoriska träningen som först fick honom att vilja komma till skolan över huvud taget.
 • Sensomotorisk träning under två terminer 20 min ca 3 gånger/ veckan
 • Medveten motorisk träning en termin 20 min 3 dagar/veckan 
 • Osteopat behandling ca 5 gånger.
 
RESULTAT 


Mindre:
Mörkrädd, ängslig, lättstörd, klumpig och okoordinerad, slö, tillbakadragen, passiv, blyg,
 
Bättre:
Balans, ork, knäppa knappar/skosnören, uthållighet, koncentration, att lyssna, ta instruktioner, överblick och planering, lekkoder, att somna, klara olika typer av mat, färre affektutbrott, ha tättsittande kläder.


 
”Kalle är gladare, piggare, vågar så smått att prova nya saker och maträtter. Huvudvärken är borta. Fungerar bättre socialt. Klarar av vissa kläder igen. Stressnivån har sjunkit. Motoriken är bättre och han gör frivilligt muskelstärkande övningar samt motionscyklar hemma. Är fortfarande väldigt känslig mot olika sinnesintryck men återhämtar sig snabbare. Kalle har gått från att hata skolan till att sakna skolan när han haft lov.”

– Föräldrarna
"Kalle har många vänner, leker på rasterna, klarar sinnesintryck mycket bättre och har nästan inga affektutbrott. Han ler och skrattar." 

– Lärare på skolan, ytterligare 6 månader senare

HUGO

FÖRE TRÄNING
När Hugo var liten, utvecklades han enligt föräldrarna helt normalt. Kröp, satt, lekte, gick, åt .... Svårigheterna börjande när Hugo började i skolan. ADHD symtom visade sig och han utvecklade ticks. Hugo fick ADHD diagnos och medicin. I efterhand fick föräldrar reda på att Hugo mobbats av två äldre elever, hade blivit slagen och hotad med polis om han skvallrade. (Även personal på skolan hade varit ovetande).

Hugo fick svårare och svårare att gå till skolan. Att komma upp på morgonen var mycket jobbigt och till slut vägrade han gå. Han hade under två år utvecklat stark känslighet för ljus, ljud och beröring, något som inte funnits tidigare.  Hugo fick  byta till en mindre skola med lugnare miljö och med fler och mer erfaren personal. Han började gå till skolan igen men var fortsatt arg, lynnig, impulsiv och svårt att samarbeta. När vi träffade Hugo första gången, hade han flera primitiva reflexer aktiva, utmaning med bl.a. balans, hållning, sinneskänslighet.
 
TRÄNING
Träningen gjordes i skolan under 7 månader.

 • Sensomotorisk träning ca 20 min ca 3 gånger/ veckan
 • Medveten motorisk träning ca en termin 20 min 2 gånger/veckan 
 • Osteopat behandling 3 gånger under perioden.

 
RESULTAT 
Lugnare, mindre stressad och mindre känslig för sinnesintryck (ljud, ljus, beröring). Gladare och på bättre humör.
 
Bättre socialt, impulskontroll, koncentration, kroppshållning, koordination, stavning. Enligt läs/skrivtest kraftig förbättrad ordförståelse, läsförståelse och taluppfattning.  Föräldrar meddelade att Hugo slutat med medicinering i slutet av perioden.  


”På frågan vad jag ser för utveckling hos Hugo, utveckling inom motorik, humör, socialt, sinneskänslighet, stressnivå och läsningen?
Mycket enkelt att beskriva. Hugo mår avsevärt mycket bättre på alla dessa områden.”


– Mamma till Hugo